Nederlandse Folk Harp Verenigng

Korte voorgeschiedenis van de NFHV.

In Nederland is een groot aantal bespelers van de folkharp actief. De folkharp, ook wel kleine harp, haakjesharp of Keltische harp genoemd, is een populair instrument bij zowel kinderen als volwassenen. De één begint net aan de muziekschool of bij een privé-docent, de ander vergaart op diverse cursussen zijn kennis en ontwikkelt zijn of haar spel in samenspelgroepjes of bandjes en weer een ander is zuiver autodidactisch bezig. Ook zijn er harpspelers die al jaren niet meer spelen en de harp weer willen opnemen. Voor al deze mensen is echter één ding belangrijk en interessant; namelijk contact met elkaar en uitwisseling van kennis. Daardoor blijf je geïnspireerd en fris tegen muziek maken en harp spelen aankijken.

De behoefte aan contact met elkaar en de uitwisseling van kennis over alles wat met de folkharp te maken heeft: dat is het begin van de NFHV geweest. Het prille begin van iedere vereniging betekent eindeloos bellen met collega-bespelers om hen warm te praten voor het idee. Eindeloos zoeken naar mensen die zich hiervoor willen inzetten. Veel werk heeft Wil Kramer verzet, de initiatiefneemster van de NFHV. De opzet van dit eerste netwerk werd de fundering voor de NFHV. De lijst met belangstellenden werd steeds langer, steeds meer harpdocenten zagen het belang in van een vereniging en verleenden hun medewerking. De eerste samenspelbijeenkomsten werden georganiseerd en ook werd de eerste nieuwsbrief samengesteld en verspreid. In oktober 1995 werd de Nederlandse Folk Harp Vereniging een feit.

Vanaf die datum heeft de NFHV langzaam maar zeker bestaansrecht veroverd. Het aantal leden groeit gestaag, de nieuwsbrief krijgt een naam: FOLK HARP FOLKS! en wordt “het gezicht” van de vereniging. Ook sluit de NFHV zich aan bij Unisono, in die tijd een organisatie ter bevordering van amateurmuziek. Het eerste lustrum van de NFHV hebben we op succesvolle wijze gevierd met een Open Folk Harp Dag in maart 2000, waarbij de presentatie van de vereniging naar buiten centraal stond en een tweede dag in november 2000 waarop we een programma speciaal voor de leden hebben gepresenteerd. Het tweede lustrum is gevierd (met workshops en concert) op zaterdag 1 oktober 2005 in Ellecom omdat daar de toenmalig voorzitter, Ank van Campen, woonde; één van de harpers van het eerste uur. In Ellecom zijn al meer harpevenementen gevierd, met groot succes, omdat de omgeving daar altijd inspireert, de dorpsgenoten meehelpen en iedereen geniet van wéér een harpconcert in het prachtige kerkje van Ellecom. Er zijn workshops gehouden en een concert door twee harpers, eveneens van het eerste uur: Anne Macdearmid uit Aberdeen, Schotland. Zij was al ruim 30 jaar elk jaar present met muziek en gaf onvermoeibaar les tijdens harpweekends. En Julia Stegeman, ook zij was vanaf het eerste harpweekend in 1972 actief (ze was toen 9 jaar oud, een leerling van Ank).
Ter gelegenheid van dit jubileum is er een muziekboek verschenen waarin alle harpmuziek die in het blad van de vereniging gepubliceerd is, samengebundeld werd.
Vanwege het succes van deze jubileumuitgave en de hoeveelheid leuke muziek die de jaren erna in de FHF! heeft gestaan zijn in 2010 tijdens de Open Folk Harp Dag weer twee jubileumuitgaven gepresenteerd, een boek voor soloharp en een boek voor ensemble.

Helaas was 2010 niet alleen een feestelijk jaar.
Op 21 augustus 2010 is ons erelid en oud-voorzitter Ank van Campen op 78-jarige leeftijd overleden.
Voor sommigen een naam die stond op een groen boek waarin de Variations on a Welsh Carol stonden, maar voor verreweg de meeste harpspelers een begrip. Zij heeft de kleine harp in Nederland gepromoot. Zij heeft met tomeloze energie composities en arrangementen gemaakt, harpweekenden georganiseerd, les gegeven, gepubliceerd over de geschiedenis van de harp en artikelen geschreven voor haar eigen Harpbrief en Harp Magazine, het harpbulletin (het verenigingsblad voor de (pedaal-)harpvereniging) en héél veel voor ons verenigingsblad; de FHF!

De laatste tijd was zij bezig haar -enorme- archief geschikt te maken voor een website over de vroegste historie van de harp. Deze website is gelukkig al een heel eind klaar, zodanig dat dit werk door anderen voltooid kan worden.
Hij zal te vinden zijn onder www.harpgeschiedenis.nl  of www.harphistory.info.