Forum

blueharp

Share

balls-5-hor-l-r

Het harp-forum is geen onderdeel van de NFHV, maar willen we wel graag onder de aandacht brengen.

Het forum is bedoeld voor alles op het gebied van onze snarige vriend: de harp.

Technische vragen over de harp, vragen over de aanschaf, verkoop of promotie van je harpactiviteiten, harptherapie, uitwisseling van elkaar arrangementen of composities e.c.t. Alles is welkom, mits bronvermelding is vermeld en rekening houdend met auteursrechten.

Het forum zit op Facebook. Daar kun je aanmelden en meepraten.
Graag tot ziens!

 

Het Harpforum

balls-5-hor-l-r


uk
This forum is meant for everyone who enjoy to strike along the strings of the harp. Technical questions about the harp, questions about the purchase, sale or promotion of your activities harp, harp therapy, sharing each other arrangements or compositions are welcome here. Provided the source is mentioned and consider copyright.

This forum is now on Facebook. We would appreciate if you register yourself as member there and participate with us.

 

Best regards,

The Harp Forum

balls-5-hor-l-r